Prowadniki przewodów
  • Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.
Prowadniki przewodów

Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

Prowadnik przewodów w aplikacji ślizgowej

W bardzo długich przesuwach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie prowadnika przewodu w aplikacji ślizgowej. W tej aplikacji łańcuch kablowy górny ślizga się po dolnej części łańcucha kablowego.  Aby prowadniki przewodów mogły poprawnie pracować w aplikacji ślizgowej trzeba zastosować rynnę prowadzącą prowadniki przewodów. Rynna wykonana jest najczęściej ze stali, aluminium lub może być wykonana ze stali nierdzewnej. Runny takie wyposażone są w elementy ślizgowe na bokach i po środku. Elementy te wykonane są z tworzywa, które posiada najlepsze właściwości ślizgowe we współpracy z prowadnikami przewodów. Wysokość rynny powinna być co najmniej równa podwójnej wysokości prowadnika przewodu. Szerokość rynny powinna być większa o 5mm od szerokości prowadnika. Czytaj dalej

długość samonośna prowadnika przewodu

Aplikacje samonośne prowadnika przewodów

Aplikacje „samonośne” są najbardziej popularnymi. Prowadniki przewodów zastosowane w tego typu aplikacjach umożliwiają pracę z bardzo dużą dynamiką przemieszczeń i zapewniają bardzo długi okres żywotnoiści.  Maksymalna samonośna długość jest uzależniona od ciężaru wypełnienia i od typu prowadnika przewodów. W wyniku tego, rozróżniamy trzy typy samonośnej długości: Czytaj dalej

Obliczanie długości prowadnika przewodów

Jeżeli punkt nieruchomy prowadnika znajduje się w środku przesuwu, długość prowadnika przewodów jest obliczona
przy użyciu połowy długości przesuwu i dodaniu wartości „K” promienia gięcia. Czytaj dalej

prowadnik przewodow brevetti Prowadniki przewodów służą do prowadzenia przewodów w urządzeniach gdzie wykonywany jest ruch liniowy lub kołowy. Najczęściej są stosowane liniowe prowadniki przewodów. Prowadnik uniemożliwia splątanie się przewodów i zwiększa estetykę maszyny. Prowadnik przewodów wykonany jest najczęściej z nylonu jako pojedyncze ogniwa, które łączone są ze sobą za pomocą zatrzasków lub zapinek. Czytaj dalej