Prowadniki przewodów

Informacje techniczne

Prowadnik przewodów w aplikacji ślizgowej

W bardzo długich przesuwach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie prowadnika przewodu w aplikacji ślizgowej. W tej aplikacji łańcuch kablowy górny ślizga się po dolnej części łańcucha kablowego.  Aby prowadniki przewodów mogły poprawnie pracować w aplikacji ślizgowej trzeba zastosować rynnę prowadzącą prowadniki przewodów. Rynna wykonana jest najczęściej ze stali, aluminium lub może być wykonana ze stali nierdzewnej. Runny takie wyposażone są w elementy ślizgowe na bokach i po środku. Elementy te wykonane są z tworzywa, które posiada najlepsze właściwości ślizgowe we współpracy z prowadnikami przewodów. Wysokość rynny powinna być co najmniej równa podwójnej wysokości prowadnika przewodu. Szerokość rynny powinna być większa o 5mm od szerokości prowadnika. Czytaj dalej

długość samonośna prowadnika przewodu

Aplikacje samonośne prowadnika przewodów

Aplikacje „samonośne” są najbardziej popularnymi. Prowadniki przewodów zastosowane w tego typu aplikacjach umożliwiają pracę z bardzo dużą dynamiką przemieszczeń i zapewniają bardzo długi okres żywotnoiści.  Maksymalna samonośna długość jest uzależniona od ciężaru wypełnienia i od typu prowadnika przewodów. W wyniku tego, rozróżniamy trzy typy samonośnej długości: Czytaj dalej

Obliczanie długości prowadnika przewodów

Jeżeli punkt nieruchomy prowadnika znajduje się w środku przesuwu, długość prowadnika przewodów jest obliczona
przy użyciu połowy długości przesuwu i dodaniu wartości „K” promienia gięcia. Czytaj dalej

prowadnik przewodow brevetti Prowadniki przewodów służą do prowadzenia przewodów w urządzeniach gdzie wykonywany jest ruch liniowy lub kołowy. Najczęściej są stosowane liniowe prowadniki przewodów. Prowadnik uniemożliwia splątanie się przewodów i zwiększa estetykę maszyny. Prowadnik przewodów wykonany jest najczęściej z nylonu jako pojedyncze ogniwa, które łączone są ze sobą za pomocą zatrzasków lub zapinek. Czytaj dalej